De nieuwe BELGISCHE erfwet: wat verandert er vanaf 1/9/2018

Tot 31/8/2018 was het niet mogelijk om alvoor je overlijden een overeenkomst te sluitenover je erfenis.

Dat is nu anders binnen de nieuwe wet: je kan nu wél zelf met je erfgenamen rond de tafel  gaan zitten, om je bezittingen te verdelen. Dit biedt vele mogelijkheden: je kunt bijvoorbeeld het deel van je kinderen meteen aan je kleinkinderen schenken, of je kunt je ene kind meer nalaten dan je andere. Voorwaarde is wel dat alle erfgenamen het akkoord ondertekenen.

WAT  IS DE WETTELIJKE RESERVE ?
Kinderen hebben recht op een deel van de erfenis van hun ouders. Dat wordt de ‘wettelijke reserve’ genoemd.  
Tot 31/8/2018 was de regeling : in een gezin met één kind krijgt het kind de helft. In gezinnen met twee kinderen heeft elk kind recht op een derde, in totaal dus twee derde van de erfenis. En bij gezinnen met drie kinderen of meer gaat er in totaal drie vierde naar de kinderen.  Dus de wettelijke reserve werd bepaald door het aantal kinderen

Vanaf 1/9/2018  wordt de wettelijke reserve altijd beperkt tot de helft, ongeacht het aantal kinderen. Dat kan bijvoorbeeld gunstig zijn voor nieuw samengestelde gezinnen. Neem een vader met twee kinderen en twee stiefkinderen. Tot 31/8/2018 ging er automatisch twee derde naar zijn eigen kinderen, en bleef er slechts een derde over voor de twee stiefkinderen. Vanaf 1/9/2018 kan hij beslissen om alle kinderen evenveel te schenken.

ONTERVEN
Ongehuwde koppels zonder kinderen moesten tot 31/8/2018 ook zo’n ‘wettelijke reserve’ schenken aan hun ouders. Die bestond uit een vierde van de erfenis per ouder. Zo kon het dus gebeuren dat je partner overleed, en je schoonouders plots de helft van je woning kwamen opeisen. Vanaf 1/9/2018 kan je zelf  beslissen om je ouders te onterven. Een uitzondering wordt gemaakt voor hulpbehoevende ouders: zij kunnen wel nog onderhoudsgeld vragen, tot maximaal een vierde van de erfenis.

HEB JE EEN SPAANS TESTAMENT EN VOORZAG JE DAARIN DAT JE JE NALATENSCHAP WIL LATEN VERLOPEN VIA DE BELGISCHE WETGEVING IS ALLES IN ORDE. TWIJFELS ?  AARZEL NIET ONS TE RAADPLEGEN

MEER INFO NODIG ?