TESTAMENTEN

Als eigenaar in Spanje stellen velen zich de vraag of een Spaans testament verplicht of noodzakelijk is in Spanje. 

Op beide vragen is antwoord negatief.  MAAR het vergemakkelijkt wel de zaken na een overlijden.

Bij een overlijden zonder dat er een testament werd opgemaakt dienen de erfgenamen  een  notariële verklaring van

erfrecht te vragen in het thuisland van de overledene, dit wettelijk laten vertalen en laten voorzien van een apostille. 

Dit dient samen met een internationaal overlijdenscertificaat te worden bezorgd aan de notaris in Spanje om de nalatenschap

te regelen. Bestaat er een  testament in het thuisland kan dit eventueel worden gebruikt in Spanje maar dit dient dan ook

wettelijk te worden vertaald en te worden voorzien van een apostille.

Wens je je erfgenamen deze tijdrovende en vaak kostelijke procedures te besparen opteer je best voor de opmaak van

 een

testament in Spanje.

Bestaat er een Spaans testament dienen de erfgenamen enkel een internationaal overlijdensattest

 voor

te leggen

(internationaal om kosten vertaling te besparen).  De Spaanse notaris kontakteert dan het testamentenregister in

Madrid om

kopij van het testament te bekomen.  (Als erfgenaam is het dus niet noodzakelijk dat je in bezit bent van een kopij)

Denk er ook aan dat bij de opmaak van een testament in Spanje dit niet tegenstrijdig is met je situatie in je thuisland. 

Het is dus niet zo dat je gewoon iemand kan meenemen om een standaard spaans testament naar het nederlands te vertalen. 

Bij de opmaak dient rekening te worden gehouden met je situatie in je thuisland, je persoonlijke wensen en deze - in zover

als wettelijk mogelijk - in overeenstemming te brengen.   Enige kennis van de wetgeving uit het thuisland is wel een noodzaak.

Vergeet ook niet je nationaliteitskeuze te vermelden.

Natuurlijk kan je in je testament ook een executeur testamentair aanstellen die later zorg zal dragen voor de correcte uitvoering.

Noteer dat deze GEEN erfgenaam mag zijn !

Bij EC-HELPDESK bezitten we tientalle jaren ervaring in deze materie. 

Practisch betekent dit dat we bij ons op kantoor

- samen met de klant - alle voorbereidingen treffen en daarna deze

 voorbereiding

bezorgen aan de notaris

(zowel in Spaans als in nederlands).  We gaan daarna samen met de klant naar de

notaris om het

testament te ondertekenen. 

Klant ontvang van notaris dan een COPIA SIMPLE in Spaans en Nederlands. 

Het origineel blijft

bewaard bij de notaris en

hij bezorgt ook een kopij aan het testamentenregister in Madrid.

Geen geheimen !  Bij EC-HELPDESK betaal je 180 euro per testament (inclusief BTW, notaris, vertaling en begeleidingskosten). 

Bezit je een eigendom in Spanje op twee namen dien je wel 2 testamenten op te maken.  Voor beide testamenten samen

betaal je dan 350 euro (inclusief BTW, notaris, vertaling en begeleidingskosten)

MEER INFO NODIG ?