Ben je eigenaar in Spanje  en wil je dit overlaten aan derden kan je dit regelen ofwel via een normale verkoop ofwel  via een schenking.

Het voordeel van de overdracht te regelen via een schenking is enerzijds dat er bij het verlijden van de noteriële schenkingsakte bij de notaris geen bewijs van enige betaling dient te worden geleverd en anderzijds en BELANGRIJKER dat bij een schenking in de eerste graad (bv  ouders aan kinderen) in vele communidades een gunstarief wordt toegepast wat betreft de te betalen overdrachttaksen. Zo is in de communidad Valencia in dit geval  een schenking tot 100.000 euro vrijgesteld van taksen.

Weet ook dat in geval van schenking van een onroerend goed dit dient te gebeuren via een notariële akte waarbij ALLE partijen dienen aanwezig te zijn en in bezit van een NIE nummer.

SCHENKINGEN IN SPANJE