OVERLIJDEN - NALATENSCHAPPEN - TESTAMENTEN

Als eigenaar in Spanje stellen velen zich de vraag of een Spaans testament verplicht of noodzakelijk is in Spanje. Op beide vragen is antwoord negatief.  MAAR het vergemakkelijkt wel de zaken na een overlijden.

 

Bij een overlijden zonder dat er een testament werd opgemaakt dienen de erfgenamen  een  notariële verklaring van erfrecht te vragen in het thuisland van de overledene, dit wettelijk laten vertalen en laten voorzien van een apostille. 

Dit dient samen met een internationaal overlijdenscertificaat te worden bezorgd aan de notaris in Spanje om de nalatenschap te regelen. 

 

Bestaat er een  testament in het thuisland kan dit eventueel worden gebruikt in Spanje (indien voldoet aan de Spaanse wetgeving)maar dit dient ook wettelijk te worden vertaald en te worden voorzien van een apostille.

Wens je je erfgenamen deze tijdrovende en vaak kostelijke procedures te besparen opteer je best voor de opmaak van een testament in Spanje.

 

Bestaat er een Spaans testament dienen de erfgenamen enkel een internationaal overlijdensattest voor  te leggen (internationaal om kosten vertaling te besparen).  De Spaanse notaris contacteert dan het testamentenregister in Madrid om

kopij van het testament te bekomen.  (Als erfgenaam is het dus niet noodzakelijk dat je in bezit bent van een kopij)

 

Denk er ook aan dat bij de opmaak van een testament in Spanje dit niet tegenstrijdig is met je situatie in je thuisland. 

Het is dus niet zo dat je gewoon iemand kan meenemen om een standaard Spaans testament naar het Nederlands te vertalen. 

Bij de opmaak dient rekening te worden gehouden met je situatie in je thuisland, je persoonlijke wensen en deze - in zover als wettelijk mogelijk - in overeenstemming te brengen.   Enige kennis van de wetgeving uit het thuisland is wel een noodzaak.

 

Natuurlijk kan je in je testament ook een executeur testamentair aanstellen die later zorg zal dragen voor de correcte uitvoering. Noteer dat deze GEEN erfgenaam mag zijn !

 

Bij EC-HELPDESK bezitten we tientalle jaren ervaring in deze materie.  Praktisch betekent dit dat we bij ons op kantoor - samen met de klant - alle voorbereidingen treffen en daarna deze voorbereiding bezorgen aan de notaris (zowel in Spaans als in Nederlands).  We gaan daarna samen met de klant naar de notaris om het testament te ondertekenen. 

Klant ontvang van notaris dan een COPIA SIMPLE in Spaans en Nederlands. 

Het origineel blijft bewaard bij de notaris en hij bezorgt ook een kopij aan het testamentenregister in Madrid.

 

Geen geheimen!  Bij EC-HELPDESK betaal je 180 euro per testament (inclusief BTW, notariskosten, vertaling en begeleidingskosten). Bezit je een eigendom in Spanje op twee namen dien je wel 2 testamenten op te maken.  Voor beide testamenten samen betaal je dan 350 euro (ook alles inclusief BTW)